Regulamin

REGULAMIN SKLEPU/SALONU MEBLOWEGO
prowadzonego pod adresem ul. Łęczyńska 52, 20-309 Lublin www.mebleduo.com
Właścicielem i administratorem sklepu jest firma:
Nazwa firmy: Meble DUO Piotr Niedźwiadek
Adres: ul. Łęczyńska 52, 20-309 Lublin
Kontakt: tel. 81 745 10 20 / e-mail: biuro@mebleduo.com

Numery ewidencyjne: NIP: 9461016794, Regon: 431274117 , wydał Urząd Miasta Lublin
Numer rachunku bankowego: 18 1240 5497 1111 0010 5358 5771

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Właścicielem Serwisu www.mebleduo.com, dalej Serwisem jest firma „Meble DUO Piotr Niedźwiadek ” z siedzibą w Lublinie 20-309, ul. Łęczyńska 52
2. Meble DUO sklep stacjonarny – sklep firmowy Meble DUO będący własnością firmy „Meble DUO Piotr Niedźwiadek” z siedzibą w Lublinie znajdujący się w Lublinie przy ul. Łęczyńska 52, a czynny poniedziałek-piątek: w godzinach 9-17, sobota: w godzinach 10-14.
3. Serwis internetowy www.mebleduo.com, ma na celu informowanie Klientów o aktualnej ofercie Meble DUO (Platforma Informacyjna) i umożliwia ustalenie szczegółowych warunków zakupu asortymentu dostępnego na zamówienie w sprzedaży bezpośredniej.
4. Platforma informacyjna nie jest sklepem internetowym, ze względu na złożoność i specyfikę produktów jest ona tylko ich prezentacją, która umożliwia po uszczegółowieniu przez Klienta niezbędnych informacji, tj. jakie cechy posiada i ma posiadać produkt będący przedmiotem jego zainteresowania, złożenie zamówienia na dostarczenie mu wybranego produktu w drodze zamówienia realizowanego w tradycyjny sposób przez sklep stacjonarny, choć z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej.
5. Klient może albo zakupić produkt, o cechach którego specyfikacja jest prezentowana albo poprzez kontakt z pracownikami sklepu za pomocą telefonu lub maila może ustalić czy istnieje możliwość modyfikacji produktu i dopasowania jego cech wedle swojego zapotrzebowania.
6. Prezentacje produktów i ich cenniki znajdujące się na stronie Serwisu w ramach produktów objętych Platformą Informacyjną nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
7. Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem Serwisu są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku chęci zakupu towaru z jego dostawą poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w celu uzgodnienia czy istnieje możliwość dostawy w podane przez siebie miejsce i jej kosztów należy skontaktować się z personelem.
8. Klientem będącym stroną dokonującą zakupów w ramach Platformy Informacyjnej może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prowadząca działalność gospodarczą lub osoba uprawniona do reprezentacji osoby prawnej lub jednostki nie posiadającej osobowości prawnej, gdy dokonuje czynności w imieniu tego podmiotu.
9. Klient, który dokonał zakupu zobowiązany jest podać dane niezbędne do wystawienia faktury w postaci: imienia i nazwiska lub danych osoby prawnej, adresu zamieszkania, numeru NIP, jeżeli faktura ma być wystawiona na podmiot gospodarczy oraz adresu dostarczenia towaru, jeżeli jest inny niż wskazany do wystawienia faktury.
10. Podanie przez Klienta numeru NIP w celu wystawienia faktury jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż dokonuje zakupu na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, co oznacza, że stosują się do niego szczególne zapisy niniejszego Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców i zgadza się z postanowieniem iż towar do chwili całkowitej zapłaty pozostaje własnością firmy Meble DUO Piotr Niedźwiadek
11. Klient gwarantuje, że podane przez niego dane są prawdziwe, jest uprawniony do posługiwania się nimi i bierze pełną odpowiedzialność prawną za ich przekazanie Meble DUO Piotr Niedźwiadek, W przypadku powstania szkody w majątku Meble DUO Piotr Niedźwiadek na skutek podania przez Klienta danych nieprawdziwych lub takich, którymi nie był uprawniony się posługiwać ponosi on odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę w pełnej wysokości.
12. Odbiór towaru. Przy odbiorze towaru od firmy przewozowej lub bezpośrednio w magazynie Meble DUO Piotr Niedźwiadek prosimy aby Klient sprawdził jakościowo i ilościowo dostarczany towar. Sprawdzenie powinno nastąpić najlepiej w obecności pracownika ekipy transportowej lub montażowej, a w przypadku odbioru własnego w obecności magazyniera. Wszelkie zastrzeżenia prosimy aby Klient zgłaszał pisemnie na dokumencie potwierdzającym odbiór towaru, zwłaszcza uszkodzenia naocznie widoczne. Szczególnie prosimy sprawdzić wszystkie elementy szklane oraz opakowania zewnętrzne (przy montażu własnym Klienta), czy nie noszą śladów uszkodzeń mechanicznych.
13. Montaż mebli powinien odbywać się zgodnie z załączoną instrukcją. Dołączoną do mebla kartę gwarancyjną należy zachować przez okres obowiązywania gwarancji.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od 23.04.2012r.

Shopping Cart